FULMEN

 
 
 

FULMEN

 
 
 

WYROBY   HUTNICZE  

Blachy zimnowalcowane

Blachy gorącowalcowane

Pręty

Rury bez szwu

Rury ze szwem

Kształtowniki

Profile zamknięte

czarne i ocynkowane,

także drugiej klasy

także drugiej klasy

gładkie i żebrowane; walcówka i płaskowniki

czarne i ocynkowane

czarne i ocynkowane

ceowniki, kątowniki, dwuteowniki

kwadratowe i prostokątne

Oferujemy kompleksowe zaopatrzenie w poniższe wyroby hutnicze:

Dodatkowo

na specjalne zamówienia oferujemy wyroby ze stali nierdzewnej.